Lista postępowań wyłączonych z PZP - wszystkie postępowania

Pozycje 1-17 z 17  pokazuj  pozycji

DWZ/166/2023 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych na wyznaczonych obszarach infrastruktury Zamawiającego Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-02-09 2024-02-26 10:00 --
TW.DWLZE.230.211.ZO3.2024.E8 DOSTAWA WYROBÓW ZŁĄCZNYCH CZ NR 1 I 2 Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-20 2024-02-27 22:40 --
T1RO.ZO-13.02.2024.TO świadczenie usług transportowych pojazdami samochodowymi (2 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-23 2024-02-27 23:00 --
DWZ/202/2023 Wykonanie robót brukarskich na wyznaczonych obszarach infrastruktury spółki Tramwaje Warszawskie na terenie m. st. Warszawy (2 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-02-13 2024-02-28 10:00 --
TW.DWLZE.230.52.ZO2.2024.E3/564 dostawy łożysk, elementów tocznych oraz innych elementów konstrukcyjnych (7 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Dostawy 2024-02-20 2024-02-28 23:20 --
DWZ/201/2023 Dostawa łożysk, elementów tocznych oraz innych elementów konstrukcyjnych (8 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-15 2024-02-29 11:00 --
TW.DILS.0141.0044.2024.JG Przeprowadzenie szkoleń zamkniętych i otwartych przygotowujących do egzaminów stwierdzających posiadanie kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji i dozoru w zakresie elektroenergetycznym (Grupa I), cieplnym (Grupa II) i gazowym (Grupa III) oraz przeprowadzenie egzaminów w tym zakresie Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-22 2024-02-29 14:00 --
DWZ/194/2023 Dostawa elektronarzędzi, narzędzi pneumatycznych i narzędzi różnych Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-22 2024-03-01 10:00 --
DWZ/002/2024 Dostawa podkładów strunobetonowych Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-22 2024-03-01 10:00 --
Naprawa klimatyzatorów CE35 JMN i CC4E WEBASTO Wykonanie naprawy głównej klimatyzatorów kabiny motorniczego w tramwajach typu 116Na, 105N i pochodnych. ( 2 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-22 2024-03-01 10:00 --
DWZ/148/2023 Opracowanie dokumentacji remontu torowiska tramwajowego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (2 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Usługi 2024-02-22 2024-03-01 10:00 --
DWZ/186/2023 Dostawa artykułów higienicznych Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-20 2024-03-01 11:00 --
DWZ/187/2023 Dostawa elektrod spawalniczych i drutów spawalniczych (3 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-23 2024-03-05 09:00 --
DWZ/191/2023 Dostawa wody źródlanej Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Dostawy 2024-02-23 2024-03-06 11:00 --
DWZ/157/2023 Świadczenie usług maszynami do robót budowlanych (3 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-02-22 2024-03-08 09:00 --
DWZ/147/2023 Remont podstacji trakcyjnej „Złota” w Warszawie wraz z termomodernizacją ścian budynku podstacji oraz remontem fragmentu ogrodzenia Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Przetarg Roboty budowlane 2024-02-22 2024-03-08 10:00 --
TW.DWR.26.57.2023.85.2024.AŚ Opracowanie projektów wewnętrznej organizacji ruchu w wybranych budynkach Spółki. Tramwaje Warszawskie Postępowanie wyłączone z PZP Zapytanie ofertowe otwarte Usługi 2024-02-23 2024-03-08 13:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa