Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 62  pokazuj  pozycji

DWZ/115/2020 Dostawa i wdrożenie systemu sterowania ruchem z priorytetem dla tramwajów w ciągu al. Waszyngtona w Warszawie Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-11 11:00 --
DWZ/113/2020 Świadczenie usług odbioru, transportu i przetwarzania odpadów powstających w wyniku działalności Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. (4 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-31 2021-02-03 10:00 --
DWZ/159/2019 Dostawa przetwornic statycznych do tramwajów typu 105Na Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-31 2021-02-12 11:00 --
DWZ/108/2020 Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego systemu informatycznego (ZSI), klasy EAM/CMMS. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-03-30 12:00 --
DWZ/112/2020 Dostawa kruszywa do podbudowy/zabudowy torowiska (2 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-01-29 12:00 --
DWZ_100_2020 Dostawa układów sterowania zwrotnic i części zamiennych do układów sterowania zwrotnic TMPKM-2. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-12-28 2021-02-02 11:00 --
DWZ104/2020 Sprzątanie pomieszczeń, hal, terenu i tramwajów wraz z ich dezynfekcją (8 części) Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-12-28 2021-01-29 10:00 --
DWZ/83/2020 Świadczenie usług drukowania, kopiowania, skanowania oraz kopertowania dokumentów wraz z najmem urządzeń Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-20 2020-12-23 09:00 --
DWZ/35/2020 Świadczenie usługi dostarczenia pozycji pojazdu, wyliczania odchyłki, wyświetlania i wymiany danych na dostarczonych i zamontowanych urządzeniach. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-11-18 2021-02-05 12:00 --
DWZ/71/2020 Dostawa elementów poszycia wykonanych z tworzyw sztucznych do tramwajów typu 105N i pochodnych, 116Na, 120N, 120Na i 128N (4 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-29 2020-10-30 10:00 --
DWZ/84/2020 Dostawa tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego tramwaju typu 120Na. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-23 2020-10-13 12:00 --
DWZ/77/2020 Świadczenie usług odbioru, transportu oraz przetwarzania odpadów komunalnych powstających w obiektach Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. na terenie m.st. Warszawy Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-18 2020-10-21 10:00 --
DWZ/61/2020 Zarządzanie i sprawowanie nadzoru nad realizacją Kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ulic Kasprzaka i Wolskiej. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-04 2021-01-29 11:00 --
DWZ/80/2020 Ubezpieczenie majątku, odpowiedzialności cywilnej i cyberryzyk spółki Tramwaje Warszawskie (6 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Dialog konkurencyjny Usługi 2020-09-04 2020-10-02 09:00 --
DWZ/72/2020 Dostawa części zamiennych do silników trakcyjnych Lta 220 (3 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-12 2020-09-14 11:00 --
DWZ/50/2020 Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji „Budowa i przebudowa trasy tramwajowej w ciągu ul. Kasprzaka i ul. Wolskiej”. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-31 2021-02-11 12:00 --
DWZ/60/2020 Dostawa oprogramowania standardowego wraz z licencjami oraz prawami do uaktualniania oprogramowania, subskrypcji oprogramowania standardowego oraz standardowych pakietów usług wsparcia technicznego Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-31 2020-09-02 09:00 --
DWZ/38/2020 Odbiór, transport oraz przetwarzanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne powstałych w wyniku działalności Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. (3 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-07-08 2020-08-10 11:00 --
DWZ/20/2020 Dostawa obręczy tramwajowych nieobrobionych do tramwaju typu 105N. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-05-20 2020-06-22 10:00 --
DWZ/7/2020 Wykonanie naprawy głównej zespołów napędowych eksploatowanych w tramwajach typu 120Na Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-05-07 2020-06-19 10:00 --
DWZ/161/2019 Dostawa tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego tramwaju typu 120Na Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-04-30 2020-06-02 11:00 --
DWZ/63/2019 Wdrożenie systemu zarządzania zajezdnią i zapewnienie serwisu technicznego Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-03-20 2020-06-08 09:00 --
DWZ/130/2019 Dostawa izolatorów sekcyjnych do tramwajowej sieci trakcyjnej i ich części. Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-03-09 2020-05-06 09:00 --
DWZ/133/2019 Dostawa części zamiennych do tramwajowych układów hamulcowych (3 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-21 2020-04-03 10:00 --
DWZ/148/2019 Dostawa materiałów do wykonania tramwajowej sieci trakcyjnej i materiałów kolejowych (6 części). Tramwaje Warszawskie Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-02-20 2020-03-24 11:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa